Việt Nam

Yêu Cầu Hỗ Trợ

Thời gian giao hàng

Home Knowledge base Vận chuyển hàng hoá Thời gian giao hàng

Netsale sẽ đảm bảo thời gian giao hàng như ở trong phần ước tính (3-4 ngày) tính từ khi Netsale nhận hàng từ nhà cung cấp (thường là 1-3 ngày tuỳ theo địa chỉ và chế độ giao hàng của NCC).

Vì vậy tổng thời gian có thể sẽ là 5-7 ngày bạn nhé!

Leave a Reply