Việt Nam

Yêu Cầu Hỗ Trợ

Vận chuyển hàng trên Netsale mất bao lâu?

DiscussCategory: GeneralVận chuyển hàng trên Netsale mất bao lâu?
Anonymous asked 6 months ago

Buyers or sales online are all interested in delivery times and I too

1 Answers
Netsale Support answered 6 months ago

This depends on each market. But our commitment is from 7-10 days for all orders within South East Asia.

Chính sách Hỗ trợ

Đội ngũ tư vấn viên của Netsale theo dõi các diễn đàn cộng đồng và kiểm tra e-mail từ 9:00 sáng – 5:00 chiều vào các ngày làm việc từ Thứ Hai – Thứ Sáu. Vì lý do chênh lệch múi giờ, mong quý khách hàng kiên nhẫn khi có ý kiến phản hồi.