Việt Nam

Yêu Cầu Hỗ Trợ

Kết nối với Shopee

DiscussCategory: GeneralKết nối với Shopee
Phan Thanh Trà asked 5 months ago

Cho em hỏi thêm là khi kết nối Shopee với Netsale thì phải để địa chỉ nào?