Việt Nam

Yêu Cầu Hỗ Trợ

Phí vận chuyển nội địa TQ thì tính sao?

DiscussCategory: GeneralPhí vận chuyển nội địa TQ thì tính sao?
quanggg asked 5 months ago
1 Answers
myntt answered 5 months ago

Thường các sàn Taobao, Tmall sẽ miễn phí vận chuyển nội địa, còn sàn 1688 thì sẽ phát sinh phí nhưng không cao. Bạn có thể tham khảo để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhé.