Việt Nam

Yêu Cầu Hỗ Trợ

Tại sao giá sản phẩm trên Netsale không được update theo các trang TMĐT liên kết?

DiscussCategory: Product ResearchTại sao giá sản phẩm trên Netsale không được update theo các trang TMĐT liên kết?
Rosa asked 5 months ago

Tôi nhận thấy giá sản phẩm hiển thị trên Netsale khi tìm kiếm sản phẩm không được update tại thời điểm thực, ví dụ giá trên Netsale là giá lúc khuyến mại, nhưng tại thời điểm tìm kiếm sản phẩm shop bán đã hết giai đoạn khuyến mại, đã trở lại giá thường nhưng trên Netsale vẫn để giá khuyến mại. Như vậy, nhìn giá trên Netsale rồi tìm đến link sản phẩm gốc sẽ rất giật mình.
 

1 Answers
myntt answered 5 months ago

Netsale cảm ơn góp ý của bạn!
Hiện tại do giá sale câp nhiệt liên tục và ngoài ra có 1 số vấn đề liên quan tới bảo mật từ sàn nên giá sale sẽ không được lấy dữ liệu.
Vì thế để có thể đặt mua giá sale, bạn hãy sử dụng ngay Netsale Extension để thêm sản phẩm tiềm năng và tạo đơn hàng với giá sale nhé!