Việt Nam

Yêu Cầu Hỗ Trợ

Hiện tại các Kênh Shopee, Lazada… đều có đơn vị vận chuyển riêng. Khi khách hàng đặt hàng, người bán sẽ hẹn ngày và địa chỉ để đơn vị vận chuyển mà KH lựa chọn trên Shopee, Lazada đến lấy hàng. Vậy trong trường hợp này, Người bán sẽ ko dùng đơn dịch vụ vận chuyển của Boxme. Vậy Netsale có thể hỗ trợ đóng gói và in mã vận đơn theo yêu cầu của Người bán đc ko? Phí như thế nào?

DiscussCategory: Selling ChannelHiện tại các Kênh Shopee, Lazada… đều có đơn vị vận chuyển riêng. Khi khách hàng đặt hàng, người bán sẽ hẹn ngày và địa chỉ để đơn vị vận chuyển mà KH lựa chọn trên Shopee, Lazada đến lấy hàng. Vậy trong trường hợp này, Người bán sẽ ko dùng đơn dịch vụ vận chuyển của Boxme. Vậy Netsale có thể hỗ trợ đóng gói và in mã vận đơn theo yêu cầu của Người bán đc ko? Phí như thế nào?
myntt asked 11 months ago
1 Answers
Best Answer
Netsale Support answered 11 months ago

Đối với việc khách hàng bán hàng qua sàn, Netsale hoàn toàn hỗ trợ việc kết nối với sàn để đồng bộ đơn và xác nhận thời gian HVC của sàn qua kho hàng của Netsale (kết hợp với đối tác Boxme) để lấy hàng và giao đến người mua. Các phí người bán sẽ phải chịu bao gồm phí nhập hàng từ Trung Quốc về kho ở Việt Nam, đóng gói, dán nhãn. Phí lưu kho (nếu có), đóng gói và dán nhẫn sẽ được hiển thị trên hệ thống Netsale theo thời điểm khách hàng lựa chọn lưu kho.
Các chi phí kho bãi, xử lý đơn hàng quý khách có thể đăng ký nhận báo giá trên trang: https://netsale.asia/vi-vn/membership/