Việt Nam

Yêu Cầu Hỗ Trợ

Start a Discussion

Chính sách Hỗ trợ

Đội ngũ tư vấn viên của Netsale theo dõi các diễn đàn cộng đồng và kiểm tra e-mail từ 9:00 sáng – 5:00 chiều vào các ngày làm việc từ Thứ Hai – Thứ Sáu. Vì lý do chênh lệch múi giờ, mong quý khách hàng kiên nhẫn khi có ý kiến phản hồi.