Để kết nối tài khoản Netsale với Boxme, bạn thực hiện như sau

Bước 1: Trỏ chuột vào tên tài khoản → Chọn “Cấu hình tài khoản”

Bước 2: Chọn phần “Tích hợp vận chuyển”

Chọn đơn vị Boxme để “Kết nối ngay”
Bước 3: Lấy API key để nhập vào ô yêu cầu.Để có được API key từ Boxme, bạn truy cập vào website: https://oms.boxme.asia/

Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu mà bạn đăng nhập Netsale. Sau đó trỏ chuột vào “Cấu hình tài khoản” -> “Tích hợp”

Sau đó di chuyển xuống phần API key.Chọn mục “Tạo API” và đặt tên. Ở đây bạn có thể đặt tên là Netsale để phân biệt các API với nhau.Sau khi tạo xong, sẽ hiển thị 1 API như thế này, và bạn copy dòng key vào ô cần điền ở mục kết nối trên Netsale.Vậy là bạn đã hoàn tất kết nối Boxme – vận chuyển nội địa rồi đó!

Các bài viết liên quan :
[ Naipot] Hướng dẫn kết nối đơn vị mua hộ và vận chuyển Naipot
[ Sansi56] Hướng dẫn kết nối với đơn vị vận chuyển và mua hộ Săn Sỉ 56
Hướng dẫn cài đặt địa chỉ lưu kho/nhận hàng

Từ khóa : vận chuyển nội địa, trong nước, vận chuyển, boxme, ship hàng.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!