Những sản phẩm Local Dropship, Affiliate Dropship được gắn những biểu tượng mang ý nghĩa khác nhau. Người bán cần chú ý ý nghĩa của những biểu tượng này:

Sản phẩm này có dấu tích xanh: Là sản phẩm được Netsale kiểm duyệt và được lưu kho tại kho hàng của Boxme (đối tác của Netsale).Sản phẩm có dấu "Giỏ hàng": Là sản phẩm Local Dropship, người bán có thể tự đặt giá bán và lợi nhuận mong muốn.Sản phẩm có dấu đỏ (biểu tượng sàn): Là sản phẩm được phép đăng bán lên sàn Shopee.Sản phẩm có dấu màu vàng: Là sản phẩm Affiliate, người bán đăng bán sản phẩm với giá niêm yết của Nhà cung cấp lên kênh bán của mình và nhận % hoa hồng tương ứng với mức mà NCC đưa ra.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!