Vì là hàng sẵn nên bạn tắt chế độ hàng đặt trước, và để mặc định 2 ngày nhé
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!