Người bán không nên nhìn vào sản phẩm được bán với giá thấp hơn, mà nên nhìn vào giá trị của sản phẩm đến được tay khách hàng. Lời khuyên đưa ra ở đây là, nhà bán hàng không nên nhìn vào giá bán mà hãy đứng dưới vai trò của khách mua hàng để biết mình có thể bán sản phẩm đó như thế nào.
Xem thêm hướng dẫn định giá tại: https://netsale.asia/vi-vn/blog/so-sanh-gia-khi-lua-chon-san-pham-tu-netsale-supplier/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!