Bản chất việc kinh doanh với nguồn hàng Affiliate với Netsale là việc bạn bán các sản phẩm đã có thương hiệu nhưng do thương hiệu chưa có đủ khả năng để mở rộng tệp khách hàng nên cần bạn để phân phối sản phẩm của họ rộng rãi trên thị trường. Sau đó, bạn sẽ nhận được một khoản chiết khấu hoa hồng từ những nhà cung cấp này trên mỗi sản phẩm bạn bán ra. Vì vậy, trước khi thật sự bắt tay vào bán sản phẩm của bất kì thương hiệu nào, bạn cần hiểu cơ bản về thương hiệu đó, giá trị đối với mỗi sản phẩm mà họ đem lại để từ đó có thể truyền tải tới khách hàng mà bạn tiếp cận và gia tăng tỷ lệ chốt đơn.

Khi bạn lựa chọn nguồn hàng Affiliate, các nhà cung cấp sẽ có sẵn tài liệu, thông tin chi tiết về sản phẩm và định hướng kênh bán cho bạn. Việc của bạn đó là chỉ cần xây dựng kênh cá nhân trên đó và bắt đầu xây dựng mạng lưới các mối quan hệ trong cộng đồng khách hàng tiềm năng thôi.

Tìm hiểu thêm cách áp dụng Social selling để ra đơn: https://netsale.asia/vi-vn/blog/5-buoc-ra-don-voi-san-pham-son-kys-tu-nguon-affiliate-netsale/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!