Sau khi Thanh toán đơn nhập hàng & Tạo yêu cầu nhập hàng, khi hàng về, bạn cần nhập tồn kho theo các bước sau:

Bước 1: Báo tồn kho trên hệ thống

“Sản phẩm” → “Quản lý hàng tồn kho”Bấm nút “Hành động” → “Cập nhật tồn kho”Nhập số lượng tồn kho tương ứng với từng mẫu mã → “Lưu lại”Bước 2: Tạo đơn dropship thông thường

Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn tạo yêu cầu nhập hàng

Từ khóa : tồn kho, báo tồn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!