Bước 1: Cấu hình thông tin tài khoản

Trỏ chuột vào tên tài khoản → Chọn “Cấu hình tài khoản”Vào mục “Doanh nghiệp”

Thiết lập logo

Chọn “Choose file” → Tải hình ảnh logo (nếu có)Quản lý nhân sự

Chọn “Thêm nhân viên” → điền thông tin để dễ quản lý

Thiết lập địa chỉ lấy hàng

“Kho hàng” → Chọn “Thêm địa chỉ lấy hàng” → Điền thông tin → “Thêm mới”

Bước 2: Cấu hình tài khoản nhận thanh toán

Chọn “Thanh toán” → “Cấu hình rút tiền từ số dư” → Chọn hình thức phù hợp → Điền thông tin → “Thêm mới”

Bước 3: Cấu hình phí vận chuyển
Vào phần Cấu hình Nhà cung cấp, tại đây bạn có thể cấu hình phí vận chuyển và chính sách vận chuyển cho các đơn hàng được bán bởi người bán trên hệ thống Netsale.Bước 4: Cấu hình thưởng % hoa hồng cho sản phẩm Affiliate (chỉ áp dụng với NCC các sản phẩm dạng Affiliate)

Vẫn trong phần Cấu hình cho Nhà cung cấpBạn cần thiết lập cấu hình vận chuyển và chiết khấu hoa hồng dành cho người bán (đối với Nhà cung cấp sản phẩm Affiliate).

→ Điền số phần trăm chiết khấu bạn dành ra cho người bán trên từng sản phẩm được bán ra với đơn affiliate.Vậy là bạn đã hoàn tất quy trình cấu hình tài khoản dành cho nhà cung cấp.

Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn theo dõi dòng tiền trên hệ thống Netsale
Nhà cung cấp cần làm gì khi có đơn hàng từ Netsale?
Hướng dẫn nhà cung cấp sở hữu sản phẩm có sẵn đăng lên hệ thống Netsale
Hướng dẫn nhà cung cấp nhập sản phẩm lưu kho liên kết với Netsale đăng lên hệ thống
Hướng dẫn cấu hình phí vận chuyển
Hướng dẫn thống kê và quản lý đơn hàng
Hướng dẫn cấu hình chính sách vận chuyển
Hướng dẫn cấu hình phương thức vận chuyển

Từ khóa : cấu hình tài khoản, cài đặt tài khoản, tài khoản của ncc, thiết lập tài khoản, thay đổi tài khoản.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!