Sau khi Thêm và đăng bán sản phẩm tiềm năng, bạn hãy Cài đặt địa chỉ lưu kho/nhận hàng nhé !

Bước 1: Trỏ chuột vào tên tài khoản → “Cấu hình tài khoản” → “Doanh nghiệp”Bước 2: “Kho hàng” → Chọn “Thêm địa chỉ lấy hàng”Bước 3: “Loại địa chỉ lấy hàng” → Lựa chọn kho của đơn vị bạn đã kết nối hoặc địa chỉ kho của riêng bạnLưu ý: Trong trường hợp bạn chưa tiến hành kết nối tài khoản với đơn vị vận chuyển nào, khi chọn một đơn vị trong bước này sẽ có bảng thông báo điều hướng bạn sang phần cài đặt kết nối.Các bài viết liên quan :
[ Naipot] Hướng dẫn kết nối đơn vị mua hộ và vận chuyển Naipot
[ Sansi56] Hướng dẫn kết nối với đơn vị vận chuyển và mua hộ Săn Sỉ 56
Hướng dẫn kết nối vận chuyển nội địa với tài khoản Boxme

Từ khóa : cài đặt địa chỉ kho, lưu kho, nhận hàng, địa chỉ lấy hàng.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!