Để cập nhật tồn kho, bạn có thể thực hiện như sau:

Cách 1: Cập nhật tồn kho bằng tay

Đăng nhập tài khoản Netsale
Vào mục Sản phẩm >> Quản lý hàng tồn kho
Search mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm cần cập nhật tồn kho
Cập nhật tồn kho theo từng kho

Cách 2: Cập nhật tồn kho bằng file excel

Đăng nhập tài khoản Netsale
Vào mục Sản phẩm >> Quản lý hàng tồn kho
Chọn mục "Cập nhật tồn kho bằng file Excel"
Tải file mẫu
Điền file mẫu và số lượng tồn kho theo từng kho
Upload file lên hệ thống
F5 lại trang website và kiểm tra lại mã tồn kho của sản phẩm đầu tiên và cuối cùng trong file để đảm bảo tồn kho được update đầy đủ

Lưu ý:
Mỗi kho hàng sẽ có 1 mã kho riêng, mã kho này được sử dụng để nhận diện kho, bạn có thể kiểm tra chi tiết / thêm / sửa thông tin kho này ở mục Cấu hình tài khoản >> Doanh nghiệp >> Kho hàng
Bạn có thể thêm/xóa dòng ở file mẫu nhưng không thêm/xóa cột ở file.
Kho nào hết hàng, bạn sẽ điền số lượng tồn kho tương ứng là 0.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!