Sau khi bạn (nhà cung cấp) đăng sản phẩm lên hệ thống Netsale, hãy tiếp tục cài đặt Cấu hình phí và chính sách vận chuyển cho đơn hàng từ người bán nhé !

Trỏ chuột vào tên tài khoản → "Cấu hình tài khoản" → "Dịch vụ"

Nhà cung cấp có thể lựa chọn đơn hàng của người bán sẽ được vận chuyển bởi Đơn vị vận chuyển kết nối với Netsale hoặc Tự vận chuyển.
Với trường hợp đơn hàng được vận chuyển bởi đơn vị vận chuyển kết nối với Netsale, Nhà cung cấp cần kết nối HVC nội địa với Netsale. Khi đó, đơn hàng sẽ được tự động đẩy sang hệ thống của đối tác để gọi đối tác vận chuyển đến lấy hàng, giao đến địa chỉ người mua và thu hộ tiền COD. Để đảm bảo quy trình diễn ra tự động, Nhà cung cấp cần có số dư đủ trên hệ thống của đối tác.

Ngoài ra, đối tác vận chuyển cũng sẽ là bên thu và trả lại tiền COD của đơn hàng cho NCC và NCC có trách nhiệm trả lại tiền COD tương ứng trên hệ thống Netsale để đảm bảo viêc NCC nhận tiền gốc của đơn hàng và người bán nhận được lãi tương ứng cho đơn hàng của họ.

Lưu ý: Hiện tại Netsale chỉ đang cho kết nối với Boxme cho việc vận chuyển nội địa. Nhà cung cấp sẽ nhận tiền CoD cho đơn hàng thông qua Boxme.

Với trường hợp Nhà cung cấp lựa chọn Tự vận chuyển, Nhà cung cấp sẽ nhận đơn trên hệ thống Netsale và tự giao (ở ngoài) đến người mua. Khi duyệt đơn và giao hàng, NCC cần nhập lại Mã vận đơn của HVC giao hàng bên ngoài lên hệ thống Netsale để người bán nắm được thông tin giao hàng và có các hình thức thông báo, chăm sóc khách hàng.

Lưu ý: Nếu đơn hàng có COD, NCC cần tự thu COD tương ứng khi giao hàng ở ngoài.

Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn theo dõi dòng tiền trên hệ thống Netsale
Hướng dẫn cài đặt cấu hình tài khoản
Nhà cung cấp cần làm gì khi có đơn hàng từ Netsale?
Hướng dẫn nhà cung cấp sở hữu sản phẩm có sẵn đăng lên hệ thống Netsale
Hướng dẫn nhà cung cấp nhập sản phẩm lưu kho liên kết với Netsale đăng lên hệ thống
Hướng dẫn cấu hình phí vận chuyển
Hướng dẫn thống kê và quản lý đơn hàng
Hướng dẫn cấu hình chính sách vận chuyển

Từ khóa : phương thức vận chuyển, cài đặt cách ship, tư vận chuyển, đơn vị khác vận chuyển.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!