Sau khi Kết nối đơn vị vận chuyển - mua hộ, hãy bắt tay vào Tạo đơn dropshipping & Đồng bộ đơn từ các kênh bán trên Netsale ngay thôi !

Bước 1: Chọn hình thức tạo đơn

“Đơn hàng” → “Tạo đơn hàng” → “Đồng bộ đơn” → “Tiếp tục”Bước 2: Chọn khoảng thời gian bạn muốn đồng bộ đơn từ kênh bán

Bước 3: Chọn gian hàng của bạn

Bấm vào icon của kênh bán → “Thêm gian hàng”Chọn “Bắt đầu đồng bộ” → “Tiếp tục”Bước 4: Lựa chọn hình thức vận chuyển → “Xác nhận” → “Hoàn tất tạo đơn”

Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn tạo đơn hàng lẻ Dropship trên Netsale
Hướng dẫn tạo nhiều đơn Dropshipping cùng lúc trên Netsale
Hướng dẫn duyệt đơn hàng
Hướng dẫn tạo đơn Dropship từ việc nhập hàng

Từ khóa : đồng bộ đơn, kênh bán, đồng bộ các kênh.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!