Sau khi Kết nối đơn vị vận chuyển - mua hộ, hãy bắt tay vào Tạo đơn dropshipping & Duyệt, Quản lý đơn hàng trên Netsale ngay thôi !

Tạo đơn thành công, để đơn hàng chuyển tới các đơn vị và được tiến hàng mua hộ hoặc vận chuyển, bạn cần thực hiện thao tác duyệt đơn → Chọn “Danh sách đơn hàng”

Đơn sẽ ở trạng thái chờ duyệt, bạn hãy kiểm tra kĩ lại đơn và nếu không có vấn đề gì thì bấm “Duyệt” để đơn được xử lý. Tuy nhiên, để duyệt được đơn bạn cần nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống của đơn vị vận chuyển mà bạn kết nối (hoặc Netsale đối với đơn dropship sản phẩm từ nguồn Local Dropship).

Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn tạo đơn hàng lẻ Dropship trên Netsale
Hướng dẫn tạo nhiều đơn Dropshipping cùng lúc trên Netsale
Hướng dẫn đồng bộ đơn từ kênh bán
Hướng dẫn tạo đơn Dropship từ việc nhập hàng

Từ khóa : duyệt đơn, quản lý đơn, sau khi tạo đơn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!