Sau khi Cài đặt cấu hình tài khoản, bạn (nhà cung cấp) hãy đăng ngay sản phẩm lên hệ thống Netsale !

Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm

“Sản phẩm” → Chọn “Tìm kiếm”

Bước 2: Thêm sản phẩm vào danh sách tiềm năng

Chọn “Thêm sản phẩm” → Điền thông tin sản phẩm → “Thêm sản phẩm”

Bước 3: Nhập hàng lưu kho liên kết với Netsale

“Nhập hàng” → Chọn “Tạo yêu cầu nhập hàng” → “Nhập tìm sản phẩm” → Chọn sản phẩm muốn nhập (đã được thêm vào danh sách tiềm năng)

Bước 4: Đăng bán trên hệ thống Netsale

Sau khi bạn đã có hàng tại Việt Nam, “Sản phẩm” → Chọn “Tiềm năng” → Chọn sản phẩm đã về kho → Đăng bán

Sau khi đăng bán xong, các sản phẩm sẽ hiển thị “Chờ duyệt”, đội ngũ Netsale sẽ duyệt sản phẩm trong 1-2 ngày (hành chính).

Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn theo dõi dòng tiền trên hệ thống Netsale
Hướng dẫn cài đặt cấu hình tài khoản
Nhà cung cấp cần làm gì khi có đơn hàng từ Netsale?
Hướng dẫn nhà cung cấp sở hữu sản phẩm có sẵn đăng lên hệ thống Netsale
Hướng dẫn cấu hình phí vận chuyển
Hướng dẫn thống kê và quản lý đơn hàng
Hướng dẫn cấu hình chính sách vận chuyển
Hướng dẫn cấu hình phương thức vận chuyển

Từ khóa : netsale, sản phẩm lưu kho, đăng sp lưu kho lên hệ thống, đăng sp lên hệ thống, ko có sẵn hàng, sp lưu kho liên kết.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!