Sau khi Cài đặt cấu hình tài khoản, bạn (nhà cung cấp) hãy đăng ngay sản phẩm lên hệ thống Netsale !

Bước 1: “Sản phẩm”→ Chọn “Đang bán”Bước 2: Chọn “Thêm sản phẩm bằng file excel”Bước 3: Tải danh sách sản phẩm

“Tải về” → Tạo file theo mẫu → Chọn “Kéo thả tệp” → “Tải lên”

Trong đó:

– SKU là mã sản phẩm nhà cung cấp tự đặt

– Parent_SKU là mã sản phẩm gốc, nếu 1 sản phẩm có 2 thuộc tính thì SKU gốc giống nhau, SKU riêng khác nhau

Ví dụ : SKU gốc là GIAYNAM001 có 2 thuộc tính là Xanh và Đỏ,

SKU gốc là GIAYNAM001

Màu xanh → SKU là GIAYNAM001XANH

Màu đỏ → SKU là GIAYNAM001DO

(Nếu Nhà cung cấp có hệ thống quản lý sản phẩm bằng barcode thì SKU là barcode scan)

– Name : Tên sản phẩm

– Thuộc tính: Theo cấu trúc “Loại thuộc tính: Tên thuộc tính”

(Hàng có kho tại HN hoặc HCM: thời gian giao dự kiến: 1-5 ngày

Hàng có kho tại HN và HCM: Thời gian giao dự kiến: 1-3 ngày)

– Weight: Trọng lượng sau đóng gói

– Volume: Kích thước gói hàng sau đóng gói

– Category: Danh mục hàng theo sheet Category trong file

– Commission_reseller: Hoa hồng chiết khấu cho người bán (nếu có)

Sau khi đăng bán xong, các sản phẩm sẽ hiển thị “Chờ duyệt”, đội ngũ Netsale sẽ duyệt sản phẩm trong 1-2 ngày (hành chính).

Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn theo dõi dòng tiền trên hệ thống Netsale
Hướng dẫn cài đặt cấu hình tài khoản
Nhà cung cấp cần làm gì khi có đơn hàng từ Netsale?
Hướng dẫn nhà cung cấp nhập sản phẩm lưu kho liên kết với Netsale đăng lên hệ thống
Hướng dẫn cấu hình phí vận chuyển
Hướng dẫn thống kê và quản lý đơn hàng
Hướng dẫn cấu hình chính sách vận chuyển
Hướng dẫn cấu hình phương thức vận chuyển

Từ khóa : có sẵn sản phẩm, đăng sản phẩm lên netsale, netsale, đăng sp lên hệ thống, đã có sẵn sp cần đăng bán.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!