Sau khi hàng về và thông báo tồn kho trên hệ thống Netsale, bạn có thể thực hiện tạo đơn Dropship thông thường với sản phẩm đã nhập về.

Các bài viết liên quan
Hướng dẫn tạo đơn hàng lẻ Dropship trên Netsale
Hướng dẫn tạo nhiều đơn Dropship cùng lúc trên Netsale
Hướng dẫn đồng bộ đơn từ kênh bán
Hướng dẫn duyệt đơn hàng

Từ khóa : tạo đơn dropship, đơn dropship, nhập hàng, tạo đơn từ việc nhập.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!