Sau khi Kết nối đơn vị vận chuyển - mua hộ, hãy bắt tay vào Tạo đơn dropshipping trên Netsale ngay thôi !

Bước 1: Chọn hình thức tạo đơn

“Đơn hàng” → Chọn “Tạo đơn hàng” → “Tạo nhiều đơn” → “Tiếp tục”Bước 2: Tổng hợp đơn hàng bằng file csv, excel

Tải file mẫu có sẵn của Netsale được gắn tại “đây” → Điền đầy đủ thông tin của nhiều đơn vào file.

Lưu ý: Bạn vui lòng không thêm bớt các cột trong file mẫu và chỉ nên tạo dưới 400 đơn mỗi lần.

Bước 3: Tải file đã hoàn thiện → “Lưu tập tin” → “Tiếp tục”

Bước 4: Lựa chọn hình thức vận chuyển → “Xác nhận” → “Hoàn tất tạo đơn”Đối với đơn hàng từ nguồn hàng trong nước (Local Dropship và Local Affiliate), đơn vị vận chuyển nội địa Việt Nam ở đây sẽ được lựa chọn mặc định, phụ thuộc vào nhà cung cấp của sản phẩm mà bạn đã lựa chọn. Vì vậy ở bước này, bạn sẽ không cần phải thao tác.
Đối với đơn hàng từ nguồn quốc tế, bạn sẽ phải lựa chọn 2 đơn vị vận chuyển cho mình: đơn vị vận chuyển quốc tế (Naipot hoặc Sansi56) và đơn vị vận chuyển nội địa (Boxme).Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn tạo đơn hàng lẻ Dropship trên Netsale
Hướng dẫn đồng bộ đơn từ kênh bán
Hướng dẫn duyệt đơn hàng
Hướng dẫn tạo đơn Dropship từ việc nhập hàng

Từ khóa : đơn hàng, tạo nhiều đơn, đơn dropship, tạo đơn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!