Để giúp bạn tạo ra những landing page hấp dẫn và phù hợp với từng loại sản phẩm, Netsale sẽ hướng dẫn chi tiết cách bạn có thể tự mình thiết kế và tuỳ chỉnh giao diện của trang landing bán các sản phẩm trên Netsale.

Cách tạo landing page trên LadiPage: https://netsale.asia/vi-vn/blog/huong-dan-tao-landing-page-ban-hang-voi-netsale-tren-ladipage-phan-1/

Hướng dẫn cơ bản thiết kế landing page: https://netsale.asia/vi-vn/blog/huong-dan-tao-landing-page-ban-hang-voi-netsale-tren-ladipage-phan-2/

Tổng hợp 500+ mẫu landing page: https://netsale.asia/vi-vn/blog/tong-hop-500-mau-landing-page/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!