Sau khi Kết nối đơn vị mua hộ – vận chuyển, bên dưới đây là các bước bạn cần làm để tạo yêu cầu nhập hàng:

Bước 1: “Nhập hàng” → “Tạo yêu cầu nhập hàng”Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hiện các bước tìm kiếm, thêm và đăng bán sản phẩm trên kênh bán online trước khi tạo yêu cầu nhập hàng.

Bước 2: “Giỏ hàng” → “Nhập tìm sản phẩm”Bước 3: Điền số lượng sản phẩm tương ứng với từng mẫu mã bạn muốn nhập → “Thêm vào đơn hàng”Bước 4: Chọn kho nhận hàng → “Đặt mua” để hoàn tấtCác bài viết liên quan :
Hướng dẫn báo tồn kho trên hệ thống

Từ khóa : mua hàng, nhập hàng, đặt mua, tạo yêu cầu nhập, tạo phiếu nhập.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!