Sau khi Tìm kiếm sản phẩm và nguồn hàng với Netsale, bạn hãy tiếp tục thêm chúng vào Danh sách sản phẩm tiềm năng nhé !

Thêm và đăng bán sản phẩm Local Dropship:Thêm và đăng bán sản phẩm Local Affiliate:Bước 1: Bấm “Thêm sản phẩm” phía dưới sản phẩm mà bạn muốn bánBước 2: Điều chỉnh tên, giá đăng bán (với các sản phẩm dropship)Lưu ý: Do các sản phẩm Affiliate chỉ được bán với giá niếm yết từ Nhà cung cấp và bạn sẽ nhận lại tiền hoa hồng trên từng sản phẩm bán ra nên bạn không thể chỉnh sửa giá bán của sản phẩm trong bước này.

Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn quản lý sản phẩm tiềm năng
Hướng dẫn theo dõi sản phẩm đang bán
Thêm sản phẩm tiềm năng quốc tế chọn trực tiếp trên Netsale
Thêm sản phẩm tiềm năng quốc tế chọn link từ Taobao, Tmall và 1688
Shopee] Lỗi đăng bán vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng Shopee
Shopee] Hướng dẫn đăng bán sản phẩm và dropship qua Shopee

Từ khóa : thêm sp tiềm năng, đăng bán sp, sản phẩm tiềm năng, sp trong nước, sp nội địa.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!