Sau khi cài đặt Cấu hình phí và chính sách vận chuyển cho đơn hàng từ người bán, bạn (nhà cung cấp) có thể theo dõi dòng tiền trên Netsale một cách dễ dàng.

Lưu ý: Netsale không phải là đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển và thu hộ cho đơn hàng của bạn mà là Hãng vận chuyển bạn lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn HVC kết nối với Netsale (hiện tại là Boxme). Vì vậy, bạn cần theo dõi tiền CoD bạn nhận được trên tài khoản HVC của bạn.Bước 1: Theo dõi số dư tài khoản

Trỏ chuột vào tên tài khoản → hiện ra bảng các thông tin về số dư đóng băng, số dư và hạn mức tín dụng.Bước 2: Theo dõi chi tiết lịch sử giao dịch

Trỏ chuột vào phần “Tài chính” và lựa chọn thông tin bạn muốn theo dõi.


– Lịch sử giao dịch:Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn cài đặt cấu hình tài khoản
Nhà cung cấp cần làm gì khi có đơn hàng từ Netsale?
Hướng dẫn nhà cung cấp sở hữu sản phẩm có sẵn đăng lên hệ thống Netsale
Hướng dẫn nhà cung cấp nhập sản phẩm lưu kho liên kết với Netsale đăng lên hệ thống
Hướng dẫn cấu hình phí vận chuyển
Hướng dẫn thống kê và quản lý đơn hàng
Hướng dẫn cấu hình chính sách vận chuyển
Hướng dẫn cấu hình phương thức vận chuyển

Từ khóa : dòng tiền, theo dõi dòng tiền, quản lý tiền, xem các khoản tiền, lịch sử giao dịch, danh sách hóa đơn, tiền thu hộ.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!