Sau khi Tìm kiếm sản phẩm và nguồn hàng với Netsale, bạn hãy tiếp tục thêm chúng vào Danh sách sản phẩm tiềm năng, đồng thời Theo dõi sản phẩm đang bán nhé !

“Sản phẩm” → “Đang bán”Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn thêm sản phẩm tiềm năng trong nước
Hướng dẫn quản lý sản phẩm tiềm năng
Thêm sản phẩm tiềm năng quốc tế chọn trực tiếp trên Netsale
Thêm sản phẩm tiềm năng quốc tế chọn link từ Taobao, Tmall và 1688
Shopee] Lỗi đăng bán vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng Shopee
Shopee] Hướng dẫn đăng bán sản phẩm và dropship qua Shopee

Từ khóa : theo dõi sp, đang bán.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!