Sau khi Quản lý đơn (Theo dõi tình trạng đơn hàng), bạn có thể theo dõi dòng tiền trên hệ thống Naipot.

“Số dư” → Chọn “Xem chi tiết”

Các bài viết liên quan :
Tiến trình xử lý đơn Dropship và nhập hàng nguồn quốc tế
Tiến trình xử lý đơn Dropship nguồn hàng trong nước
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Boxme
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Netsale
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Sansi56

Từ khóa : naipot, hệ thống naipot, theo dõi trên naipot, xem số dư, giao dịch trên naipot, theo dõi hệ thống.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!