Sau khi Quản lý đơn (Theo dõi tình trạng đơn hàng), bạn có thể theo dõi dòng tiền trên hệ thống Netsale.

Bước 1: Trỏ chuột vào tên tài khoản để xem số dưBước 2: “Tài chính” → Chọn “Lịch sử giao dịch” để theo dõi chi tiết lịch sử giao dịchCác bài viết liên quan :
Tiến trình xử lý đơn Dropship và nhập hàng nguồn quốc tế
Tiến trình xử lý đơn Dropship nguồn hàng trong nước
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Boxme
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Naipot
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Sansi56

Từ khóa : netsale, hệ thống netsale, theo dõi trên netsale, lịch sử giao dịch, xem số dư, giao dịch trên netsale, theo dõi hệ thống.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!