Sau khi Quản lý đơn (Theo dõi tình trạng đơn hàng), bạn có thể theo dõi dòng tiền trên hệ thống Săn Sỉ.

Do Sansi56 sử dụng hình thức thanh toán chuyển khoản 70% đơn hàng sau khi khởi tạo nên sẽ không có số dư trên hệ thống.

Bạn có thể theo dõi trên từng đơn hàng:Các bài viết liên quan :
Tiến trình xử lý đơn Dropship và nhập hàng nguồn quốc tế
Tiến trình xử lý đơn Dropship nguồn hàng trong nước
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Boxme
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Netsale
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Naipot

Từ khóa : săn sỉ, sansi56, sansi, hệ thống sansi, theo dõi trên sansi, xem số dư, giao dịch trên sansỉ, theo dõi hệ thống.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!