Khi bạn nhập hàng từ Trung Quốc qua Naipot/Săn sỉ nhưng khách hủy đơn và muốn nhập sản phẩm về kho Boxme thì hãy làm theo hướng dẫn sau:

Bạn vào Boxme tạo "Yêu cầu nhập kho"

Bạn vào Naipot thanh toán và tạo yêu cầu giao cho đơn đó
- Hình thức: Chuyển phát nhanh / Chuyển phát thường / Giao nội thành ... (Tùy theo nhu cầu của bạn)
- Ghi chú: Phí vận chuyển trừ từ số dư Naipot và nhờ Naipot in mã yêu cầu nhập kho của Boxme dán lên gói hàng

Bạn hỏi Naipot mã vận đơn gửi đi của Naipot

Bạn báo cho Sale Boxme rằng chuẩn bị gửi hàng tới kho Boxme, sau đó đọc mã yêu cầu nhập kho và mã vận đơn gửi đi của Naipot. Sau đó, Boxme sẽ tiếp nhận xử lý này của bạn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!