Với mỗi đơn hàng, nhà cung cấp / kho sẽ đóng gửi sản phẩm theo từng đơn.
Ví dụ:
Có 1 đơn hàng mua 1 sản phẩm, sẽ được đóng trong 1 hộp giao cho đơn vị vận chuyển.
Có 1 đơn hàng mua 5 sản phẩm, sẽ được đóng trong 1 hộp có 10 sản phẩm đó.

Việc đóng gói này phụ thuộc vào quy định của đơn vị vận chuyển. Đơn vị vận chuyển sẽ chỉ lấy số hộp tương ứng số đơn giao đi.

Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn cấu hình phương thức vận chuyển
Shopee] Những lưu ý khi cài đặt địa chỉ lấy hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!