Các đơn hàng kết nối với Shopee thì Netsale ở đây đóng vai trò là kho hàng của bạn. Vì thế việc giao hàng, thu tiền sẽ là do Shopee bạn nhé
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!