Khi tạo đơn
Tài khoản của bạn sẽ đóng băng các khoản bao gồm Tiền hàng, Tiền phí vận chuyển trong nước, Tiền phí hoàn.

Lúc này bạn cần nạp tiền vào để tạo đơn nếu số dư không đủ. Trong trường hợp số dư đã đủ cho đơn hàng thì tiền này sẽ trừ vào số dư và chuyển về số dư đóng băng (nghĩa là số tiền thực chất chưa được Netsale thu mà vẫn trong tài khoản của bạn trên Netsale nhưng bạn sẽ tạm thời không sử dụng được số tiền này).

Xem thêm luồng tiền khi bán sản phẩm Affiliate tại: https://netsale.asia/vi-vn/blog/nhan-tien-khi-ban-san-pham-affiliate-tren-netsale-nhu-the-nao/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!