Vì Netsale không phải là 1 sàn, 1 kênh bán hàng vì thế việc bạn đăng bán trên Netsale sẽ chỉ là hành động khai báo với Netsale các sản phẩm bạn sẽ bán ra bên ngoài kênh bán riêng của bạn. Ngoài ra Netsale sẽ biết được sản phẩm nào bạn yêu cầu mua hộ.

Vì thế nếu bạn muốn gửi sản phẩm đó cho khách hàng, bạn hãy lấy hình ảnh thông tin sản phẩm từ Netsale để đăng bán lên các kênh bán của bạn nhé!
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!