I. Đăng bán sản phẩm

**Bước 1**: Vào mục sản phẩm -> Tiềm năng và chọn sản phẩm bạn muốn đăng bán lên kênh LadiPageBước 2: Chọn đăng bán ngay.

Bước 3: Chọn theme mẫu theo ngách sản phẩm hoặc theo mẫu mà bạn ưa thíchSau đó chọn “đăng bán” khi mà bạn đã chọn mẫu ở trênBước 4: Từ bước này bạn sẽ cấu hình 1 số thông tin trên landing page bạn vừa chọn. Màn hình sẽ đẩy sang giao diện cấu hình LadiPage sau khi bạn chọn đăng bán.

II. Cấu hình trang LadiPage

Lưu ý: Vui lòng nâng cấp tài khoản LadiPage của bạn thành tài khoản Pro để hoàn tất tính năng đồng bộ sản phẩm và đơn hàng sang Netsale.

Đây là màn hình LadiPage mà bạn đã chọn mẫu ở trên.Sau đó chọn “sử dụng theme”, tới bước này bạn bắt đầu cấu hình những thay đổi trên giao diện LadiPage mà bạn đã chọn.Ở mục này bạn nhập tên Landing page để bạn phân biệt các landing với nhau. Và chọn “Tạo landing page” để tiến hành chỉnh sửa.

Tại đây, bạn cần gỡ bỏ tất cả form thông tin mặc định và thay form mới từ Netsale.Bước 1: Bạn chọn thêm formBước 2: Cấu hình formTại bước này, bạn chọn Lưu data. Màn hình sẽ hiển thị các cài đặt đối với form để thiết lập API đồng bộ sang Netsale.

Bạn chọn mục 1. Cấu hình form, chọn form đã có sẵn tích hợp theo tài khoản của bạn.Chọn chi tiết cấu hình để chỉnh sửa tiếp.Màn hình sẽ sang trang quản lí cấu hình form. Bạn chọn vào chỉnh sửaVà ở đây bạn cần điền API Request HeaderQuay trở lại mục đăng bán ở trang Netsale để lấy API này nhéBạn hãy copy đoạn API này và dán vào mục API Request Header trên trang quản lí cấu hình form.

Xong bước này rồi, LadiPage sẽ có 1 thông báo cho bạn để nhắc nhở bạn cập nhật data mới vừa thay đổi.Bạn sẽ cần quay trở lại trang landing bạn đang tạo ban đầu và cập nhật data này.

Ngoài ra bạn có thể thay đổi lời nhắn cho khách hàng nắm rõ hơn khi để lại thông tin mua hàng trên landing của bạn nhé!Bước 3: Cấu hình Mã Javascript – Mã ghi nhận thông tin đơn hàng của bạn sang Netsale

Chọn “Thiết lập” ngay tại trang landing bạn đang chỉnh sửa, sau đó chọn Mã Javascript/CSS.Thêm đoạn code tại trang đăng bán sản phẩm trên Netsale vào Trước thẻLưu ý: Mỗi sản phẩm đăng bán có một mã Javascript khác nhau, vì vậy bạn cần thay đổi mã này với mỗi lần đăng bán các sản phẩm khác nhé!

Xem lại 1 lượt các hình ảnh sản phẩm và giao diện, bạn chọn “Xuất bản".
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!