Bước 1: Truy cập cấu hình tài khoản, chọn Tích hợp.Bước 2: Chọn kết nối kênh LadiPage ở mục Kết nối thêm gian hàngBước 3: Sau khi kết nối xong, nếu bạn đã có tài khoản hay chưa có tài khoản, hãy đăng nhập/đăng kí LadiPage tại đây nhé!Lưu ý: Vui lòng nâng cấp tài khoản LadiPage của bạn thành tài khoản Pro để hoàn tất tính năng đồng bộ sản phẩm và đơn hàng sang Netsale.

Với tài khoản LadiPage Free, bạn có thể tạo được 1 trang landing page, chỉnh sửa và thay đổi thông tin nhưng bạn không thể lưu trữ đựợc bất kì data nào của khách hàng.

Còn với tài khoản LadiPage Pro, bạn có thể:

Tạo không giới hạn số lượng Landing Page
Lưu được data khách hàng
Không giới hạn tên miền trỏ về
Không giới hạn lưu trữ (hosting) và truy cập
Không giới hạn tính năng thiết kế chuyển đổi
Mobile Only: Độc lập giao diện điện thoại
Xuất bản lên Hosting riêng, WordPress, Shopify, Haravan, Sapo, iTop…
Tùy chỉnh mã HTML, Javascript, CSS
Tải xuống mã nguồn HTML, file .ladipage
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!