Lưu ý: Hướng dẫn phía dưới bao gồm toàn bộ tính năng dành cho tài khoản LadiPage Pro. Tài khoản LadiPage Pro mới có thể kết nối sản phẩm từ Netsale.

Bước 1: Tạo landing page mới

Sau khi đã đăng nhập vào LadiPage (trực tiếp hoặc thông qua Netsale), chọn nút “Tạo Landing Page mới” và bấm chọn “Sử dụng giao diện mẫu”.Bước 2: Chọn giao diện phù hợp

Trong tài khoản LadiPage Pro đã có sẵn các giao diện được chia theo từng chủ đề.Bước 3: Hoàn tất khởi tạo landing page

Sau khi lựa chọn “Sử dụng”, hãy điền tên và tag cho landing page của bạn. Chọn “Tạo Landing Page” để hoàn tất.Bước 4: Kết nối với Netsale để đồng bộ thông tin đơn hàng

Trước tiên bạn cần cấu hình form và mã Javascript như hướng dẫn tại đây:

Tuy nhiên bạn sẽ cần phải thêm mã API URL như sau nữa nhé:

Mã API URL: https://app.netsale.asia/api/v1/orders/import/

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!