Hiện tại, tài khoản Netsale của bạn có kết nối với kho hàng Boxme. Những sản phẩm đã nhập về chưa gửi cho khách hàng, bạn có thể kiểm tra trên hệ thống Boxme.
Để kiểm tra, bạn vui lòng đăng nhập vào oms.boxme.asia, kiểm tra phần xuất nhập tồn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!