Để đổi số tài khoản trên Netsale, bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản >> Vào mục cấu hình tài khoản (Góc trên cùng bên trái, trong thanh công cụ khi bạn chỉ con trỏ vào tên của bạn)
Tại mục cấu hình tài khoản, bạn sửa số điện thoại và cập nhật.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!