Các shop có địa chỉ là quốc tế trên Shopee là các shop nước ngoài đang lưu kho ở kho TQ của Shopee. Vì thế bạn không thể để địa chỉ hiển thị là Quốc tế được. Mà Shopee sẽ thấy theo địa chỉ mặc định của bạn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!