Nếu bạn muốn rút số dư vui lòng báo lại bên mình bên mình sẽ làm lệnh thanh toán cho bạn vào kì đối soát điều kiện bạn không phát sinh thêm đơn hàng trên hệ thống trước kì đối soát ạ!
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!