Netsale đã update tính năng tìm kiếm sản phẩm theo tên nhà cung cấp, hiện tại, bạn có thể tìm kiếm tất cả sản phẩm của 1 nhà cung cấp Netsale Supplier theo các bước sau :

Trên thanh công cụ của Netsale, Bạn vào mục Sản phẩm >> Tìm kiếm
Chọn mục Sản phẩm Local Dropship hoặc Sản phẩm Local Affiliate và chọn Xem tất cả sản phẩm
Tại khung tìm kiếm, bạn vui lòng chọn tìm kiếm theo tên của nhà cung cấp ví dụ: SAADO Vietnam
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!