Khi thêm sản phẩm, màn hình của bạn hiện lỗi Expired Request là do máy tính của bạn bị sai cấu hình thời gian.
Để khắc phục, bạn chỉ cần cấu hình lại thời gian của máy tính, sau đó đăng nhập lại và thêm sản phẩm bình thường.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!