Sau khi Thêm và đăng bán sản phẩm tiềm năng, bạn hãy Kết nối đơn vị mua hộ – vận chuyển phù hợp nhé !

Bước 1: Trỏ chuột vào tên tài khoản → “Cấu hình tài khoản”Bước 2: Chọn phần “Tích hợp vận chuyển”Bạn sẽ thấy Boxme đã được kết nối mặc định với tài khoản của bạn.

Bước 3: “Kết nối kênh vận chuyển” → “Kết nối” Naipot.Bước 4: Bấm “Kết nối” trong bảng thông tin về đơn vị → điền thông tin đăng ký tài khoản Naipot.

Chú ý: Nếu bạn đã có tài khoản Naipot, hãy chờ hệ thống tự động kết nối và chuyển sang giao diện Netsale trong 5 giây nhé! Đừng vội chuyển trang sẽ dẫn tới kết nối lỗi.

Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn cài đặt địa chỉ lưu kho/nhận hàng
[ Sansi56] Hướng dẫn kết nối với đơn vị vận chuyển và mua hộ Săn Sỉ 56
Hướng dẫn kết nối vận chuyển nội địa với tài khoản Boxme

Từ khóa : đơn vị vận chuyển, kết nối vận chuyển, mua hộ, kết nối Naipot, vận chuyển quốc tế, ship về nước, naipot.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!