Netsale sẽ hỗ trợ cung cấp giấy tờ thông quan chính ngạch cho bạn trong trường hợp này bao gồm tờ khai thông quan kèm theo tracking hàng hoá được thông quan. Ngoài ra Netsale cũng sẽ bổ sung thêm nội dung “Hàng hoá đã được thông quan theo quy định hải quan” trên label hàng hoá để khi vận chuyển các cơ quan quản lý sẽ kiểm tra được.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!