Bạn có thể kiểm tra các kênh bán kết nối tại mục Tài khoản -> Cấu hình tài khoản -> Tích hợp. Hoặc chọn thêm kênh bán khi đăng bán bạn nha
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!