Tiền sẽ về ví Vimo (liên kết với tài khoản Netsale) vào các ngày trong tuần tùy theo cấp độ thành viên của bạn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!