Đơn hàng huỷ khi đang trên đường về kho VN
Nếu đơn hàng bị huỷ khi đang chuyển hàng về kho thì hàng đó sẽ được lưu kho và chờ xuất đi.
Trong trường hợp, bạn có đơn mới của chính sản phẩm đó, mà hàng vẫn chưa về kho -> chờ hàng về tới kho -> cập nhật tồn kho -> đồng bộ đơn hàng mới nhé!

Đơn hàng huỷ khi mua hàng xong, và đang vận chuyển nội địa Trung Quốc.
Khi hàng đã mua thành công và đang trên đường giao từ NCC đến kho Boxme, đơn hàng huỷ sẽ vẫn được vận chuyển về kho boxme VN và lưu kho.
Sau đó bạn xử lí như trên nhé!

Đơn hàng bị Shopee huỷ do không giao kịp
Trường hợp này nếu xảy ra với shop của bạn thì bạn hãy nhờ người mua đặt lại đơn hàng và sau đó, chờ hàng về tại kho -> thao tác đồng bộ lại đơn hàng mới để đơn mới được giao đi cho KH nhé!

Các đơn hàng Shopee, nếu trong TH bị trễ hạn với lí do ngoài mong muốn, bạn hãy ước chừng nếu như gần ngày giao thì liên hệ người mua nhờ ng mua huỷ đơn, sau đó đặt lại đơn mới để tránh bị phạt vì tỉ lệ người bán huỷ đơn cao.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!